Van waterzuiverende rietvelden tot energiezuinige LED-lampen

“Beperking van het drainwatervolume, maximale reductie van ballaststoffen en residu in meststoffen en ontsmettings- en gewasbeschermingsmiddelen en een zuiveringssysteem op maat van onze teelt: de verduurzaming van ons waterverbruik is een samenspel van uiteenlopende factoren.” In een blog over duurzaamheid van 2018 was dat de conclusie. In vijf jaar tijd is er veel gebeurd. En één ding is zeker: de inspanningen die we geleverd hebben, lonen.

Hergebruik gietwater

Zo bestaat onze waterwinning uitsluitend uit regenwater en recupereren we ons gietwater zoveel mogelijk. Doordat onze kassen sinds 2018 allemaal uitgerust zijn met ErfGoedVloeren beperken we ons regenwaterverbruik. Een aanzienlijke winst. Want doordat we zo bewust met ons regenwater omspringen, komen we er ook effectief mee toe, zelfs in erg droge zomers.

Hoe zo’n ErfGoedVloer precies werkt? Doordat deze teeltvloer uit verschillende lagen is opgebouwd, wordt het water gelijkmatig en traag afgevoerd naar de drainageput. Daarna vindt de ontsmetting plaats. Via uv-licht worden schimmels, bacteriën, aaltjes en virussen onschadelijk gemaakt. Tijdens het gieten volgt een extra ontsmettingsbeurt met waterstofperoxide (H202). Na dit oxidatieproces is het water gezuiverd en klaar om opnieuw te gebruiken. Op die manier maken we optimaal gebruik van ons gietwater. Nog een waterbesparende handeling? We gieten pas wanneer onze planten het nodig hebben. Het gewicht van onze planten wordt constant gemonitord en gebruikt als basis voor de gietstrategie.

Allemaal inspanningen die het verschil maken. Want als we terugkijken naar 2018, dan zien we een significante daling van het watergebruik, en dat terwijl we in oppervlakte zijn toegenomen.

Zuiverend riet voor spuiwater

Niet al het water kunnen we hergebruiken. Ons afvalwater, afkomstig van spoeling van filters of overtollige drainwater, ondergaat ook een grondige 100% biologische reiniging via rietvelden. In zo’n rietveld vindt er een wisselwerking plaats tussen riet en andere waterplanten en micro-organismen. Een natuurlijke waterzuivering die steunt op de zelfzuiverende processen van water, bodem en planten. En dat zonder gebruik te maken van kunstmatige toevoer van energie of andere noodzakelijke stoffen.

Het water voldoet zo aan alle milieunormen waar we ons naar richten. Ook al verstrengen die normen elk jaar, met onze rietvelden zijn we zeker dat we ook in de toekomst hieraan blijven voldoen.

Growing MPS since 1997

Wat ons brengt bij MPS (Milieu Project Sierteelt). Met dit label bewijs je dat je inspanningen levert om met respect voor mens en natuur te ondernemen. Vandaag is certificatie de norm om nog mee te doen op de markt. Microflor sprong al in 1997 op deze kar. In het begin met de basis: MPS-VMS, in 2010 aangevuld met het eerste certificaat MPS-GAP. Een kwaliteitshandboek met normen over traceerbaarheid, milieu, personeel en recall-procedures. In 2017 legden we met MPS-ProductProof de lat nog hoger.

Dit keurmerk geeft aan hoe een producent ten opzichte van anderen scoort op het vlak van bemesting, bestrijdingsmiddelen, energieverbruik en afvalverwerking. Daarnaast toont het label aan dat je geen verboden werkzame stoffen gebruikt in de teelt. Lees er alles over in de blog ‘Milieuzorgcertificatie: zo garanderen we u transparantie en duurzaamheid’.

Groen licht voor LED

Naast water is ook energie een uitdaging. Op dit moment vervangen we stelselmatig onze klassieke Son-T lampen door energiezuinige LED-lampen. Een investering waarmee we ons energieverbruik willen laten dalen. Kleine keerzijde van de medaille? LED-lampen geven in tegenstelling tot de Son-T lampen minder warmte af en dus moeten we nog wat extra bij warmen. Dat doen we momenteel met onze WKK. Ook hier zetten we achter de schermen volop in op een duurzaam alternatief. In de eerste plaats door zuinig om te springen met energie en onderzoek te doen naar alternatieven. Denk aan energieschermen, lucht-ontvochtiging met warmterecuperatie … Het finale doel is fossielvrij telen.

Groene impact op onze omgeving

De natuur geeft ons zoveel moois. Dat vinden wij toch. Daarom willen we iets terugdoen. Zo hebben we onze aanpalende landbouwgrond aangeplant als bloemenweide en vogelweide. Een aantrekkelijk stukje natuur voor (broed)vogels en klein wild. Ook de bloemenweide geeft de biodiversiteit een boost. Nog meer groen: rondom ons bedrijventerrein brachten we met bomen en struiken een groenscherm aan.

Ecologische voetafdruk verder verkleinen

Deze blog is een momentopname. Duurzaam ondernemen is immers een traject van jaren. Een proces dat veel tijd en testen vraagt en een continue monitoring om zeker te zijn dat alles volgens plan verloopt. En ondertussen bekijken we ook andere processen binnen het bedrijf. Kansen om te vergroenen, grijpen we met beide handen aan. Maar altijd stap voor stap. Wordt vervolgd dus.