Waterverbruik verduurzamen: complex samenspel van factoren

Bij Microflor blijven we speuren naar manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Ons drainwater beperken en optimaal hergebruiken is de volgende horde in dit proces. Het onderzoek is nog volop aan de gang, maar één ding is al duidelijk: ons waterverbruik verduurzamen vereist een combinatie van ingrepen. 

Het drainwater van onze veredeling vangen we al langer op, maar tijdens de zomermaanden zijn ook de acclimatisatiekassen aan de beurt. Ze krijgen een teeltvloer van het Nederlandse ErfGoed. Deze teeltondergrond – de zogeheten ErfGoedVloer – bestaat uit een laag poreus gesteente dat het overtollige gietwater naar een afvoerbuis leidt. Een speciale folie zorgt ervoor dat het drainwater niet in de ondergrond dringt. 

De volgende stap is om dat drainwater optimaal terug te winnen. Alleen is Phalaenopsis hiervoor niet het makkelijkste gewas: in bepaalde gevallen wordt slechts 20% van het gietwatervolume door de planten opgenomen. Onze zoektocht naar een duurzame oplossing voor dit drainwater startte ongeveer een jaar geleden. Om ons doel te bereiken zullen ingrepen nodig zijn op verschillende niveaus van het productieproces:

1. Het drainwatervolume zelf beperken

Hoe minder drainwater er wordt geproduceerd, hoe minder er moet worden teruggewonnen. Naast de teelt zelf hebben nog heel wat andere elementen hun impact op het drainwatervolume. Het watergietsysteem bijvoorbeeld, maar ook de gebruikte potten en trays en het substraatvolume. Zo ligt het drainpercentage in onze jongplantenafdeling meer dan de helft lager dan in de opkweek op potten van 12 centimeter. 

2. Zuivering van het drainwater 

Voordat het drainwater kan worden hergebruikt – of deels geloosd – moet het worden gezuiverd. Er zijn waterzuiveringssystemen op de markt die werken met rietvelden, selectieve membranen of omgekeerde osmose. Elk van die systemen heeft zijn voordelen, maar ook enkele minpunten. Zo neemt een rietveld veel plaats in en ligt de focus op stikstof. Bij omgekeerde osmose blijft er dan weer een geconcentreerde oplossing achter die voor afvoer of hergebruik opnieuw aan specifieke vereisten moet voldoen.

3. Beschermings- en ontsmettingsmiddelen aanpassen

Bij waterterugwinning is het belangrijk om gewasbeschermings- en waterontsmettingsmiddelen te gebruiken die minder geconcentreerd of persistent zijn. Want hoe minder ballaststoffen er achterblijven in het overtollige gietwater, hoe gemakkelijker — en dus goedkoper – het is om het zuiver genoeg te krijgen voor hergebruik of lozing.

4. Zuiverder meststoffen kiezen

Hetzelfde verhaal voor meststoffen: hoe zuiverder het product, hoe eenvoudiger het overtollige gietwater zich laat zuiveren. Waterterugwinning vereist trouwens een beter inzicht in de gevoeligheid van verschillende gewassen voor meststoffen in de opeenvolgende groeistadia van de plant. Als teler is het echter onmogelijk om dit helemaal op eigen houtje uit te zoeken. Hiervoor is verdere research vereist in onderzoeksinstellingen en praktijkcentra. 

Beperking van het drainwatervolume, maximale reductie van ballaststoffen en residu in meststoffen en ontsmettings- en gewasbeschermingsmiddelen en een zuiveringssysteem op maat van onze teelt:  de verduurzaming van ons waterverbruik is een samenspel van uiteenlopende factoren. Bovendien mogen we op geen enkel moment onze specifieke teeltbehoeften uit het oog verliezen. Het streefdoel is om tegen eind dit jaar van start te gaan met het waterhergebruikysteem om zo de ecologische voetafdruk van onze acclimatisatiekassen drastisch te verlagen.  

Een vraag over waterterugwinning bij Microflor? Neem contact met ons op.