Microflor hecht belang aan uw privacy. Met deze privacyverklaring geven we, onder andere, aan welke gegevens op onze website worden verzameld, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe wij de gegevens beveiligen. Door ons privacybeleid te accepteren stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Microflor kan in de toekomst besluiten de privacyverklaring te wijzigen indien bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens worden verwerkt die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Microflor terugvinden.

Verzameling en gebruik: Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt.  Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, aanvragen van prijsofferte, plaatsen van bestellingen, inschrijven op wedstrijden of evenementen,...) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals bv. uw voornaam, familienaam, login, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep en telefoonnummer) mee te delen.
Microflor zal alle persoonsgegevens die u verstrekt behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan Microflor meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Microflor mee te delen. Microflor kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Verwerking: Microflor verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data van evenementen die Microflor organiseert; wedstrijden, etc.), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden. Microflor stuurt u enkel de info waarvoor u zich inschrijft op de website.
Microflor zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring. Als Microflor uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze voor direct marketing doeleinden van derden wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen dewelke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren.

Beveiliging:  Microflor beschermt uw gegevens met behulp van diverse technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te houden. Microflor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wijziging/schrapping van gegevens: U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Hiertoe stuurt u een verzoek naar het algemeen mailadres van Microflor. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, of wanneer u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens kan u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden behandeld.

Microflor kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Microflor -website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit laat ons toe om onze website continu te optimaliseren voor de gebruikers

COOKIES

Wanneer u de diensten van Microflor gebruikt of wanneer u de website van Microflor bezoekt, kan Microflor of haar service provider, cookies (gegevensbestandjes) of webbeacons (elektronische beelden in de code van een webpagina) op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat plaatsen. Met als enig doel de site beter af te stemmen op uw behoeften bij een volgend bezoek. 

De Microflor -website kan gebruik maken van verschillende soorten cookies:

  • Onmisbare cookies: Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en alle onderdelen. Enkele voorbeelden: navigatie op de website, invulformulieren, inhoud van winkelkarretje bijhouden… Deze cookies zorgen ook voor een veilige identiteitscontrole: wanneer u aanmeldt zal deze cookie ervoor zorgen dat uw identiteit wordt gecontroleerd voordat de website u toegang geeft tot uw persoonlijke informatie.
  • Functionele cookies: De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Enkele voorbeelden: taalkeuze, presentatievoorkeuren…
  • Performantiecookies: Microflor kan performantiecookies gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken. Enkele voorbeelden: bezoekers tellen, populairste webpagina’s oplijsten…
  • Advertentiecookies: De website van Microflor werkt met advertentiecookies. Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw surfgedrag en worden uw demografische en profielgegevens anoniem verwerkt in een advertentiecookie. Adverteerders op de website kunnen ook advertentiecookies installeren. De informatie die we aan de hand van die advertentiecookies verzamelen, wordt gebruikt om de efficiëntie van de publiciteit te meten en om de advertenties beter af te stemmen op uw mogelijke interesses.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Hulp hierbij vindt u in de help-functie van uw internetbrowser.

Ontdek hoe Microflor uw bedrijf helpt groeien