Dat besef leeft bij Microflor al van voor het de algemene trend werd. Er is maar één Aarde en daar dragen we maar best met z’n allen goed zorg voor. Die visie is in 2016 ook stevig verankerd in ons duurzaamheidsbeleid. Het overzicht op deze pagina is een momentopname. Lees je ergens 80%, dan mag je er zeker van zijn dat we werken aan die volle 100%. 

Microflor Zonnepanelen

Drie pijlers

1. Gewasbescherming

Waar mogelijk – en zeker preventief - werken we met biologische gewasbescherming. Enkel uitzonderlijk, in geval van nood, schakelen we chemische middelen in.

2. Waterwinning

Voor serreteelt hergebruiken we 80% van ons drainwater. Hierdoor is 100% van ons gietwater regenwater en gebruiken we dus geen grondwater of leidingwater. Bovendien hergebruiken we de meststoffen die in het water zitten. Twee keer minder belasting voor het milieu. Sinds 2020 hergebruiken we ook het koelwater in de labo’s.

3. Energie

Ons doel? Zo weinig mogelijk fossiele energie. We gaan voortdurend op zoek naar alternatieven.

  • Warmtekrachtkoppeling : Pionieren zit ons in de genen. In 2010 installeerden we als eersten in de sierteeltsector een warmtekrachtkoppeling (WKK). Winst? Een besparing van 20% energie.
  • Ledverlichting : Sinds 2018 vervangen we geleidelijk aan de klassieke SON-T lampen door Led-lampen. In de labo’s is dit al voor bijna 100% het geval. In de serre gebruiken we een hybride systeem.
  • Groene stroom : Vanaf 2016 kopen we groene stroom en sinds 2018 liggen er ook zonnepanelen op een van de labo’s. Onze voornaamste focus blijft een zo laag mogelijk energiegebruik. Dat is ook het criteria bij nieuwe investeringen.
  • Groene mobiliteit : We stimuleren de aankoop van elektrische wagens en fietsen. Elektrische wagen of fiets opladen tijdens de werkuren? De laatste jaren werd geïnvesteerd in laadpunten voor wagens en fietsen en er komen er nog bij!

Microflor LED verlichting

Spread the smile

Microflor leeft niet op een eiland. We practise what we preach en dus zaaien we een glimlach in de omgeving waarin we leven.

  • Onze siertuin onderhouden we zonder chemische verdelgers.
  • Een bloemen- en vogelweide op een braakliggend terrein. Alles voor de biodiversiteit.
  • Groenschild en absorberende panelen zodat onze buren geen hinder ondervinden van onze activiteiten.
Microflor nabíjania

Ontdek hoe Microflor uw bedrijf helpt groeien