CHP Microflor

Microflor als stabiele partner op korte en lange termijn

We hoeven er geen doekjes om te winden. Wanneer de energiecrisis klappen uitdeelt, staat onze sector op de eerste rij: de extreem hoge energiekosten brengen heel wat telers in de problemen. Daarnaast doen de lage verkoopprijzen er voor velen nog een schepje bovenop. Dit zorgt ervoor dat zowel de kosten als de opbrengsten onder zware druk komen te staan. Wat kan Microflor voor jou betekenen? We gaan in deze uitdagende tijden tot het uiterste om jou als kweker van kwaliteit te blijven voorzien. Vandaag en in de toekomst. Welke inspanningen we doen, ontdek je in deze blog.

Kwaliteit koste wat het kost

‘’Hoe moeten we omgaan met de huidige energie-onzekerheid?” Een vraag die in heel de sierteeltsector op de lippen ligt. Ook bij Microflor. Eerlijk gezegd: we houden rekening met een worstcasescenario. Niet omdat we doemdenkers zijn. Integendeel. Net door proactief te handelen, houden we onze kwaliteit stabiel. Die stabiliteit is ons handelsmerk. Sinds het begin van de crisis hebben we onze teeltomstandigheden immers op geen enkel moment aangepast aan de stijgende energieprijzen. Zo konden we een constante en hoge plantkwaliteit blijven leveren. Onze manier om jou als partner te ontzorgen. Op dat elan gaan we ook de komende periode verder. Koste wat het kost.

Inspanningen op korte termijn

Voor elke productiesite garanderen we het perfecte klimaat. Ook als er even geen gas zou zijn. We investeerden immers in extra brandstoftanks die alternatieve brandstoffen als stookolie en propaangas opslaan. Na de aanpassing van de verwarmingsinstallatie, zijn we in geval van onverwachte afsluiting voor enkele weken verzekerd.

Ook elektrificatie is een pad dat we bewandelen. Concreet? We vervangen toestellen met gas als energiebron  door toestellen op elektriciteit. Op korte termijn als alternatief voor gas. Op lange termijn als standaard.

Inspanningen op lange termijn

Los van de stijgende gasprijs, moeten we als sector onze afhankelijkheid van fossiele brandstof afbouwen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Niet alleen omdat het een economisch voordeel oplevert, maar vooral uit ecologische bekommernis. Om dit te bereiken zet Microflor een beleid op twee sporen uit.

In eerste instantie moet onze totale energiebehoefte drastisch omlaag. In tweede instantie kiezen we resoluut voor elektrificatie. Een haalbaar objectief wanneer elektrificatie binnen een redelijke termijn groener en betaalbaarder wordt. De inspanningen voeren we op alle niveaus. Enkele voorbeelden:

  • - Betere balans licht/elektriciteit via ledverlichting in de serre. De voordelen reiken verder dan oorspronkelijk bedoeld. Dankzij deze zuinige maar erg effectieve verlichting, dalen de branduren van de Son-T verlichting met 25%.
  • - Energiezuinigere motoren en verdere elektrificatie van klimatisatie gekoppeld aan zonnepanelen in onze weefselkweeklabo’s. Resultaat? Nog groenere stekken.
  • - Recirculatie van water. In 2018 investeerden we in Erfgoedvloeren om waterhergebruik te optimaliseren. Vandaag staat dit systeem 100% op punt en hebben we 1/3de van ons totale waterverbruik bespaard. Het bewijs dat waterhergebruik én plantkwaliteit samengaan. Zelfs bij extreme droogte. Het overtollige regenwater infiltreren we in de bodem. Een positief milieueffect over heel het proces.

Dit is nog maar het startpunt. De lat ligt hoog. Ons streefdoel? Nog duurzamere producten en een nog grotere onafhankelijkheid van de wispelturige energiemarkt.

Uitdagingen omzetten in kansen

We weten dat 2023 een jaar wordt met veel uitdagingen Maar op ons kan je rekenen. We blijven kwaliteit leveren aan de beste condities. En we kijken vooruit. Want vroeg of laat komt die energietransitie er toch. En staan we maar beter op de eerste rij. Samen. Met gebundelde krachten.