Vaše súkromie je pre spoločnosť Microflor dôležité. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov poskytujeme informácie okrem iného o tom, aké údaje sa zhromažďujú na našom webovom sídle, ako tieto údaje používame a ako zabezpečujeme. Prijatím našich zásad ochrany osobných údajov dávate výslovný súhlas s tým, aby sme zhromažďovali, používali, zverejňovali a ukladali vaše osobné údaje, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Microflor sa v budúcnosti môže rozhodnúť vykonať zmeny v zásadách ochrany osobných údajov, ak sa napríklad budú spracúvať ďalšie (osobné) údaje, ktoré nie sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pokiaľ to umožňuje zákon. Príslušnú verziu nájdete vždy na webovom sídle spoločnosti Microflor.

Zhromažďovanie a použitie: Ak navštívite toto webové sídlo, len aby ste našli informácie o témach alebo položkách nachádzajúcich sa na tomto webovom sídle, nebudú sa spracúvať žiadne vaše osobné údaje. Iba v prípade, ak chcete získať určité služby alebo produkty, zúčastniť sa v súťažiach alebo požiadať o služby, pre ktoré sa vyžaduje registrácia (napríklad odoberanie informačného bulletinu, žiadosť o cenovú ponuku, vytváranie objednávok, účasť v súťažiach alebo prihlásenie sa na akcie atď.), vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých osobných informácií (napríklad vaše meno, priezvisko, prihlasovacie meno, e-mailovú adresu, názov ulice, číslo domu, PSČ, poštovú adresu, dátum narodenia, povolanie a telefónne číslo).

Spoločnosť Microflor bude so všetkými osobnými údajmi, ktoré poskytnete, zaobchádzať v súlade s tu opísanými zásadami a zákonnými požiadavkami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov. Zaručujete, že údaje, ktoré poskytujete spoločnosti Microflor, patria vám, alebo že máte povolenie na ich použitie a poskytnutie spoločnosti Microflor. Spoločnosť Microflor môže dočasne alebo natrvalo odmietnuť poskytnúť vám prístup na svoje webové sídlo alebo k jej častiam, ak použijete nepravdivé údaje alebo údaje patriace tretím stranám bez ich súhlasu.

Spracovanie: Spoločnosť Microflor spracúva osobné údaje, aby vás kontaktovala, poskytla produkty alebo služby, o ktoré ste požiadali alebo na ktoré ste sa zaregistrovali, aby vás informovala o vlastnom sortimente produktov a služieb spoločnosti Microflor (ako sú dátumy akcií, ktoré spoločnosť Microflor organizuje; súťaže atď.), na prispôsobenie vlastného sortimentu produktov a služieb spoločnosti Microflor a na účely priameho marketingu. Spoločnosť Microflor vám zašle iba informácie, pre ktoré sa zaregistrujete na webovom sídle.

Spoločnosť Microflor bude v zásade spracúvať iba osobné údaje, ktoré poskytnete, na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak bude mať spoločnosť Microflor v úmysle spracovať vaše osobné údaje na ďalšie účely alebo ich postúpiť spoločnostiam, s ktorými spolupracuje, na účely priameho marketingu tretích strán, požiada vás o výslovné povolenie, ktoré úplne slobodne môžete poskytnúť alebo odmietnuť.

Zabezpečenie: Spoločnosť Microflor chráni vaše údaje pomocou rôznych technických a administratívnych bezpečnostných opatrení, aby čo najviac znížila riziko straty, zneužitia, neoprávneného prístupu, zverejnenia a zmeny. Spoločnosť Microflor neuchováva vaše osobné údaje dlhšie, ako je zákonom povolené, a vymaže osobné údaje, ak tieto už nie sú potrebné na účely opísané vyššie.

Zmena/vymazanie údajov: Máte zákonné právo na prístup k svojim osobným údajom a v prípade potreby na ich opravu. Na tento účel pošlite žiadosť na všeobecnú e-mailovú adresu spoločnosti Microflor. Ak sú vaše údaje vecne nesprávne, neúplné alebo irelevantné na účely, na ktoré vaše údaje spracúvame, alebo ak si myslíte, že vaše údaje boli zneužité, môžete nás požiadať, aby sme vaše údaje zmenili alebo vymazali. Takéto žiadosti budú spracované v súlade so zákonom z 8. decembra 1992 o ochrane súkromia pri spracovaní osobných údajov.

Spoločnosť Microflor môže zhromažďovať anonymné alebo agregované údaje neosobnej povahy, ako napríklad typ prehliadača alebo IP adresu, operačný systém, ktorý používate, alebo názov domény webového sídla, cez ktoré ste sa dostali na webové sídlo spoločnosti Microflor alebo prostredníctvom ktorej z nej odídete. To nám umožňuje pokračovať v optimalizácii nášho webového sídla pre používateľov.

SÚBORY COOKIE

Pri používaní služieb spoločnosti Microflor alebo pri návšteve webového sídla spoločnosti Microflor môže spoločnosť Microflor alebo jej poskytovateľ služieb umiestniť súbory cookie (dátové súbory) alebo webové majáky (elektronické obrázky v kóde webovej stránky) na jednotku vášho (mobilného) zariadenia. Jediným cieľom je lepšie zosúladiť webové sídlo s vašimi požiadavkami pri nasledujúcej návšteve. 

Webové sídlo spoločnosti Microflor môže používať rôzne typy súborov cookie.

  • Základné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby bolo možné používať webové sídlo a všetky jeho časti. Príkladom sú súbory cookie potrebné na navigáciu na webovom sídle, vo formulároch, zapamätanie obsahu vášho nákupného košíka atď. Tieto súbory cookie poskytujú bezpečnú kontrolu identity: keď sa zaregistrujete, tento súbor cookie zabezpečí, aby bola vaša identita skontrolovaná skôr, ako vám webové sídlo umožní prístup k vašim osobným informáciám.
  • Funkčné súbory cookie. Funkčné súbory cookie sú súbory cookie, ktoré zlepšujú funkciu webového sídla a zaručujú, aby ste mali pri prehliadaní prispôsobenejšie prostredie. K príkladom patrí vaša voľba jazyka, predvoľby zobrazenia atď.
  • Výkonnostné súbory cookie: Spoločnosť Microflor môže používať výkonnostné súbory cookie na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webové sídlo, s cieľom vylepšiť obsah webového sídla, optimalizovať ju a zefektívniť. Napríklad: počítanie návštevníkov, zoznam najpopulárnejších webových stránok atď.
  • Reklamné súbory cookie: Webové sídlo spoločnosti Microflor používa reklamné súbory cookie. Počas vašej návštevy webového sídla sa vaše správanie pri prehliadaní a vaše demografické a profilové údaje anonymne zmenia na reklamný súbor cookie. Inzerenti na webovom sídle si môžu tiež nainštalovať reklamné súbory cookie. Informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou reklamných súborov cookie, sa používajú na meranie efektívnosti reklamy a na lepšie zosúladenie reklám s vašimi záujmami.

Môžete odmietnuť udeliť povolenie na inštaláciu súborov cookie pomocou nastavení svojho prehliadača. Súbory cookie, ktoré sú už nainštalované, takisto môžete zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia kedykoľvek vymazať. Pomôcť vám s tým môže funkcia pomoci vášho internetového prehliadača.

Zistite, ako môže Microflor pomôcť vášmu podniku rásť