Data als matchmaker tussen plant en klant

De beste plant voor onze klant. Op elk moment is dat onze drijfveer. Hoe we dat waarmaken? Door grote hoeveelheden data uit ons teelt- en veredelingsproces te capteren en te interpreteren. Geen nattevingerwerk dus, maar keiharde data die de meest rendabele rassen voor de klant voorstellen. In deze blog lichten we toe waarom we dat doen en hoe.

 

Waarom Microflor voor een data-driven aanpak kiest?

Data-driven, evidence-based … klinkt allemaal erg hightech, maar eigenlijk doen we dat als mens al eeuwenlang. We zoeken achter alles een verklaring en proberen die dan te kaderen in een groter verhaal. In den beginne met gezond boerenverstand en veel buikgevoel. De laatste decennia via gesofisticeerde computers en hoogstaande sensoren waardoor we steeds meer data kunnen meten en linken aan inzichten die vroeger verborgen bleven.

Voor ons, biotech-wetenschappers, betekent dat een kwantumsprong voorwaarts. Vandaag kunnen we voortbouwen op een meer reproduceerbaar en betrouwbaar productieproces. Want elke teler weet wel dat licht, temperatuur, water en voeding belangrijk zijn. Maar wat nu de ideale combinatie is en hoe je dit optimaal bijstuurt op een sombere dag of een hete zomerdag? Vroeger gebeurde dat op basis van gevoel en ervaring. Dankzij software zijn er meer gegevens voorhanden om ons op te baseren. Denk maar aan het aansturen van belichting op basis van weerberichten, stress van de plant die bepaald wordt met fluorescentie-metingen enzovoort.

Dit datagedreven proces brengt ook extra uitdagingen met zich mee. De klanten verwachten immers meer. Vroeger was bijvoorbeeld het uiterlijk van een ras doorslaggevend. Vandaag volstaat dat niet meer. Wat wel? Performantie, stabiliteit en betrouwbaarheid.

Doordat we nu veel data over onze rassen verzamelen en die ook communiceren, kunnen klanten op zoek naar het ras dat het beste past in hun teelt en markt. Tenslotte is dat ook ons motto: de juiste plant bij de juiste teler, zonder dat de teler hier extra investeringen voor moet doen. Die nemen wij op ons.

 

Investeren om data te capteren en te interpreteren

De investeringen om datacaptatie en -interpretatie mogelijk te maken, zijn voor ons een no-brainer. Vergelijk het gerust met het internet. Wie kan vandaag nog zonder? Uiteraard zijn die investeringen er niet van de ene op de andere dag gekomen. Een handvol early adopters had zich enkele jaren geleden verdiept in softwareprogramma’s als PowerBi. De eerste uitdaging was om de veelheid aan data, verspreid over verschillende bestanden, bij elkaar te sprokkelen. Wanneer getailleerde rapporten de meerwaarde hadden blootgelegd, dan pas drongen nieuwe investeringen zich op. Enter gesofisticeerde sensoren, opleidingen rond rapporteringstools enzovoort.

We zoomen wat dieper in op onze belangrijkste tools. Met de veredelingsoftware EBRIDA capteren we data. Zo meten we eerst gedetailleerd de planten op. Vervolgens volgen we de parameters bij de jongplantengroei op, verzamelen we alle data en zetten deze om naar relevante rapporten die we dagelijks monitoren. Met diverse sensoren meten we de bladtemperatuur, de efficiëntie van lichtbenutting enzovoort. Verder zetten we Business Intelligence Tools in om data te verwerken die we met het blote oog gemist hebben. Tenslotte volgen we via Plantscout de data van de klant op.

 

Data capteren bij testrassen

Tijd om even in te zoomen op dit data-driven proces.

Op onze veredelingsafdeling selecteren we nieuwe zaailingen die na vermeerdering opnieuw tot bloei gebracht worden.

Elke partij van elk ras wordt beoordeeld op groeikracht, takzetting, aantal knop, wortelkwaliteit en uitval. We doen dat diverse keren, in telkens andere seizoenen en teeltomstandigheden. Bepaalde rassen testen we ook in twee verschillende teeltduren. Waarom? Om te testen wat het resultaat is bij een ultrasnelle opkweek van zeventien weken en wat bij een gemiddelde opkweek van zevenentwintig weken. Hieruit leiden we af dat sommige rassen het enkel goed doen bij de gemiddelde opkweek, maar er zijn er ook die goed scoren op beide teeltduren. De rassen met hoge productiviteit op zeventien weken zetten we op de markt onder het label turborassen.

Voor alle duidelijkheid, het gaat hier over onze testrassen. Wanneer dat ras in productie komt, blijven we het opvolgen. Bij de klanten zelf via Plantscout. Maar ook door de rassen meerdere keren per jaar opnieuw in bloei te laten komen. Want afhankelijk van de teeltcondities kunnen er nog altijd verschuivingen optreden waarop het ras anders reageert. Deze productierassen in bloei gebruiken we als ijkpunt voor de nieuwe testrassen. De lat kan immers altijd hoger.

Turbo varieties

Het juiste ras bij de juiste klant

Data capteren is één ding, maar de echte waarde creëren we door de interpretatie. En wel om twee redenen. Enerzijds zijn we in staat om op basis van deze kostbare informatie het juiste ras bij de juiste klant te plaatsen. Anderzijds gebruiken we die data ook intern om rassen onderling te vergelijken. Harde data in de plaats van buikgevoel. Zo beslissen we welke rassen de productie halen en welke niet. We doen dat op basis van een checklist met verschillende eigenschappen. Wanneer er overal een vinkje bij staat, gaan we verder met het ras. Is dat niet het geval dan komt het ras niet op de markt.

 

Minder risico = minder kosten

Het uiteindelijke doel is om enkel rassen op de markt te brengen die het hoogste rendement geven. Kwaliteit vóór kwantiteit. Niet de meeste rassen maar wel het juiste ras bij de juiste klant. Dat is ons doel. Daarom leveren we niet enkel de genetica, de klant krijgt van ons ook een gedetailleerde datafiche. Een recept, op basis waarvan we samen met de klant bepalen of dat ras al dan niet in de eigen teeltstrategie en -condities past. Een fikse kostenbesparing voor de klanten. Want door vanaf de selectie de juiste keuze te maken, kunnen ze het resultaat inschatten. Zo daalt het risico op testrassen die niet aan de verwachtingen voldoen. Tegelijk kunnen klanten op basis van deze data ook de juiste prijs en hun afzetmarkt bepalen.

 

Streven naar transparantie

Met deze open communicatie maken we het verschil in de markt. Doordat we onze data delen met onze klanten, weten ze wat ze van de rassen mogen verwachten. De komende jaren zullen we hier nog verder in investeren. Het is nog toekomstmuziek, maar het is de bedoeling dat onze klanten rechtstreeks toegang hebben tot de data en zelf de selectie kunnen maken. Toegegeven, het zijn serieuze investeringen, zowel in software als in opleiding. Maar voor ons zijn die het waard. Het is onze garantie op een aanbod van uiterst productieve rassen, op hoogstaande kwaliteit en op een glimlach bij de telers en hun klanten.