Spoločnosť Smile Invest nedávno získala významný menšinový podiel v spoločnosti Microflor N.V. spolu so skupinou Floré, ktorá zostáva väčšinovým akcionárom. Spoločnosť Microflor je aktívna v pestovaní a rozmnožovaní tropických rastlín so zameraním na orchidey(orchidee) rodu Phalaenopsis (lišajovec...