Od jedinej jedinečnej rastlinky po milióny klonov. Spoločnosť Microflor už roky razí cestu množenia rastlín metódami tkanivových kultúr. To nám umožňuje produkovať odrody rastlín, u ktorých prevláda kvalita. Sú výsledkom najnovších techník množenia, ktoré sa používajú v našich vlastných špičkových laboratóriách s prísnymi kontrolami produkcie.

Microflor tiež množí rôzne skupiny rastlín, či už výlučne, alebo nie, pre šľachtiteľov a vlastníkov. Spolupráca je kľúčová. Snažíme sa vytvoriť produktívny dlhodobý vzťah založený na komunikácii a vzájomnej dôvere.

 

Chcete rásť spoločne? Kontaktujte nás ešte dnes!

Microflor Medium

Zistite, ako môže Microflor pomôcť vášmu podniku rásť