Microflor kiest voor QuickPlug Auto 40

You are here

Microflor Quickplug

Microflor kiest voor QuickPlug Auto 40

De afgelopen maanden namen we bij Microflor verschillende soorten lijmpluggen onder de loep. Na een aantal grootschalige proefprojecten hakten we de knoop door: het model Auto 40 van het Nederlandse QuickPlug voldoet het best aan onze eisen en die van onze afnemers. Kwaliteits- en R&D-coördinator Arne Steelandt legt uit.

In onze zoektocht naar de beste plug voor onze jongplanten zetten we proefprojecten op met verschillende types, waaronder de Bookplug 2.0 van Van Der Knaap en de Auto 40-plug van QuickPlug. Twee batches jongplanten die in deze pluggen werden opgekweekt, vertrokken intussen al richting klant. Binnenkort volgt er een derde.

Uniformiteit binnen de tray

De eerste reacties van onze afnemers op de Auto 40-plug waren positief. Vooral de uniformiteit binnen eenzelfde tray (zowel boven- als ondergronds) sprong meteen in het oog. Een belangrijk criterium, want hoe gelijkvormiger de jongplanten, hoe gemakkelijker de verdere opkweek. 

Waarom de jongplanten in de QuickPlug gelijkmatiger opgroeien dan in ons huidige systeem? Kwaliteits- en R&D-coördinator Arne Steelandt: “Omdat de Auto 40-pluggen tijdens het volledige groeiproces in dezelfde tray kunnen blijven staan. Bij ons huidige systeem is dat niet het geval: halfweg het groeiproces moeten de planten overgezet worden van een tray met 72 naar een tray met 60 vakken om de planten meer ruimte te geven.”

Geen stress tijdens de groei

Die tussentijdse overplaatsing bezorgt de planten stress. Arne Steelandt: “Na het overzetten moeten de planten zich een moment herstellen voor ze verder kunnen groeien. Het gevolg laat zich raden: verschillen in plantgrootte binnen eenzelfde tray. Qua plantuniformiteit waren de resultaten met de Bookplug 2.0 trouwens vergelijkbaar, maar de plug zelf bleek erg broos. Ook stond de hardheid ervan een optimale doorworteling in de weg.”  

U merkt het, de keuze van ons nieuwe plugsysteem is het resultaat van intensief studiewerk. Onze bedoeling is om vanaf begin 2019 alle jongplanten via de Auto 40-plug van QuickPlug uit te leveren. Want we zijn ervan overtuigd dat we u met dit systeem jongplantmateriaal van topkwaliteit kunnen blijven aanbieden.

Heeft u hier een vraag over? Neem contact met ons op.