Helleborus: een terugblik op het leverseizoen

In amper zes weken moet het gebeuren. De levering van Helleborus naar de klanten. Ook in de weken vooraf is het alle hens aan dek. Na een tweede jaar levering in de nieuwe kas, mogen we zeggen dat het proces soepel in de vingers zit. Een seizoen met sterk bewortelde, uniforme jongplanten. En heel wat nieuwe initiatieven. Een terugblik.

Kwaliteitslabel ViV®

Voor we terugblikken op een succesvol seizoen, zetten we eerst de ster van deze blog in the spotlight: onze Helleborus. De laatste plantjes bloeien nu in de tuin, daarna gaan ze in ‘zomerslaap’ tot september. Microflor bracht een aantal jaar geleden het ViV® Helleborus label op de markt. Intussen een collectie van een zestigtal helleborus-rassen uitsluitend vermeerderd via weefselkweek. Hiermee zitten we in het kwalitatieve segment van de markt. We nemen ruim de tijd, minimum drie jaar, om de kwaliteit te testen en doen dat op drie locaties.  

In de eerste selectie hebben we een goedgevulde lijst aan criteria waaraan de rassen moeten voldoen. Dit gaat over bloeirijkheid, opbouw van de plant, kwaliteit van het blad, lengte van bloei en zoveel meer. Van alle rassen die op onze beoordelingstafel komen, keuren we maar tien procent goed. De lat ligt hoog en een nieuwe soort moet toegevoegde waarde bieden. We willen niet kopiëren wat er al is, het moet beter zijn.

Doorstaat een ras een eerste selectie, dan wordt het nogmaals op verschillende locaties met telkens andere klimaatomstandigheden, getest. Een belangrijk criterium hierbij is de geografische spreiding. Dit om zoveel mogelijk info te verzamelen. Waar letten we nog op? Planten moeten binnen het jaar bloeien. Gemiddeld zeven maanden voor de vroegste rassen (herfstbloei), en elf maanden voor de latere bloeiers (lentebloei). Én ze moeten lang, dus meer dan drie maanden, bloeien. Pas in tweede fase is het ras klaar voor de bredere markt. Op voorwaarde dat steeds alle lichten op groen blijven in de beoordelingen. En dan nog. Bijkomende voorwaarde is dat er een match is tussen het ras en de teler. Want niet elk ras vertrekt zomaar lukraak naar een teler.

Duurzaamheid is in heel het proces de rode draad. Is een ras gevoelig aan bijvoorbeeld de vaak voorkomende schimmelziekte botritis, dan zal die soort de selectie niet halen. We zoeken naar soorten die hier beter tegen bestand zijn. Ons streefdoel? Enkel soorten op de markt brengen die van nature doen wat ze moeten doen. Op die manier kunnen we chemische bestrijdingsmiddelen en groeiregulatoren sterk verminderen. Lees hier meer over verderop in dit artikel.

Gevestigde waarde en mee met de trends

De laatste jaren breken we ook door op internationale markten. We zijn bijvoorbeeld aanwezig op toonaangevende beurzen als Trade Fair in Nederland, IPM Essen, IPM Shanghai en Four Oaks Trade Show in het VK. Zo houden we vinger aan de pols. Wat opvalt? Kleur is in, idem voor spikkels en andere patronen. Ook de vraag naar een compactere Helleborus die vroeg op het seizoen en lang bloeit, is gestegen. Voor Microflor een bevestiging dat we goed bezig zijn want ons aanbod komt hieraan tegemoet. Neem nu bijvoorbeeld ViV® Nova HE00220. Al vanaf oktober staat ze te stralen met haar framboosroze, dubbele bloemen. Ze heeft energie voor 3 en bloeit tot in het voorjaar! Zelfs de uitgebloeide bloemen blijven hun rode kleur behouden. Een echte topper.

Kennismaken met onze andere toppers? Neem een kijkje in onze catalogus.

Cruciale periode in februari en maart

Toegegeven: het was een pittig jaar. Het tweede jaar in onze nieuwe kas; met geoptimaliseerde processen en nieuwe manieren om onze normen vast te stellen. En vooral met een nog grotere focus op duurzaamheid. Het resultaat - uniforme, sterk bewortelde planten – hebben we te danken aan een fantastisch team dat onze planten door en door kent. En met die kennis alles uit de kast haalt om de plant op een natuurlijke wijze te telen van klein labo stekje tot frisse jongplant.

Dé cruciale periode speelt zich af tijdens de maanden februari/maart. Al het werk dat eraan voorafgegaan is, van planning tot labo, productie en teelt, zit vervat in elk plantje dat we aan onze klant leveren. En het is enkel dat resultaat dat telt. Tussen het stekken en laatste levering zitten zeven maanden. We zoomen in op de belangrijkste fases.

 

Compacte, sterk bewortelde planten

Onze focus lag dit jaar op compactheid en goede beworteling. Grootste verschil met vorig jaar? We hebben niet meer gesnoeid. Zo was de boven- en onderbouw van soorten zoals ViV® Victoria dit jaar in balans. Voor onze interne werking was dit een forse stap vooruit. Het snoeien moest op het juiste moment gebeuren, dit vergt een hoge mate van opvolging en arbeid. Iets wat we uiteraard liever efficiënter aanpakken. Hoe teeltverantwoordelijke Amelien en haar team er dan toch zijn in geslaagd compactere planten uit te leveren? Door onze normering aan te pakken, door in te spelen op het klimaat en door op het juiste moment te stekken.

Sortering volgens norm

We zijn gaandeweg geëvolueerd van algemene normering naar specifieke normering die rekening houdt met het ras. We zijn hier ook vroeger op het seizoen mee gestart. Resultaat: we hebben onze normen wat aangepast want je kan niet alle types over dezelfde kam scheren. Om meer zicht te krijgen op de verschillende rassen, hebben we deze in twee opgedeeld. Enerzijds sorteringen waarvan we zeker zijn van de kwaliteit en anderzijds sorteringen waarover we twijfelen. De laatste groep werd nauwgezet opgevolgd doorheen het seizoen, zo kregen we meer inzicht in soorten en kunnen we met die analyses het komende jaar de productie en teelt nog beter sturen. Zodat we meer inzicht krijgen over elk type apart.

Klimaat en stekplanning

Compacte planten met een sterke wortelgroei krijg je niet zomaar. Verschillende parameters spelen een rol. Zoals de juiste verwarmingstemperatuur, ventilatie en bevochtiging. Natuurlijke processen waar geen chemie aan te pas komt. Ook door de stekplanning te optimaliseren kunnen we het teeltproces zo natuurlijk mogelijk houden. Zo hebben we in kaart gebracht wat de beste stekweken zijn. De types die meer tijd nodig hebben om te wortelen, stekken we eerder op het seizoen. Omgekeerd, types die snel wortelen, stekken we later. Daarom is het zo belangrijk dat orders op tijd worden doorgegeven. Zo kunnen we immers terugtellen en op het juiste moment stekken en ook de gevraagde aantallen stekken.

Dit jaar hebben we ook gestekt per type. Zo stonden de niger-soorten samen op tafel, idem voor de orientalis-, de ericsmithii-soorten en de interspecifieke soorten. Allemaal netjes gescheiden van elkaar. Hierdoor konden we de bemesting en waterafgifte beter afstemmen. Dat beter afstemmen is trouwens een van de grootste troeven van onze nieuwe kas. We hebben nu zelf meer in de hand.

 

Kwaliteitscontrole

Na week vijf, als de sortering achter de rug is, vindt de kwaliteitscontrole plaats. Eén week voor de Helleborussen worden uitgeleverd, controleren we in de kas de gevraagde levering. Zo worden in week vijf de planten voor week zes klaargezet. Zijn de planten kwalitatief genoeg? Dit wil zeggen, goed beworteld, voldoende bovenbouw en vitaal. Verantwoordelijke Stijn maakt er een erezaak van om elke week in de kas alle planten aan een grondige controle te onderwerpen. Een betrokken houding die de Microflor magnificus typeert. Op basis van een lijst, kijkt hij wat er aanwezig is. Zijn er tekorten, of voldoen de planten niet aan de nodige kwaliteit, dan gaat hij na of hij eventueel andere gelijkaardige rassen kan klaarzetten. Vervolgens maakt hij een picklijst voor de levering en communiceert hij ook over de levering met klanten.

Moment suprême: de levering

De Helleborus-levering vindt maar op één moment in het jaar plaats. Een arbeidsintensieve periode die dankzij een goede planning behapbaar is. Al blijft het een pittige periode. Zeker omdat de levering één enkele weekdag plaatsvindt. Dus in die beperkte periode van enkele dagen op zes à zeven weken, moeten alle planten de deur uit. Hoedje af voor teamlead Helleborus; Christina en haar team.

Grote vooruitgang dit jaar was de karbeladingslijst. Zeker bij klanten die verschillende soorten vragen is dat een plus. Via deze lijst kan de klant zowel het aantal, de volgorde en de karaanduiding in één oogopslag zien. Tijdens het klaarzetten van alle karren gaan Christina en haar team nog eens na of alle planten uniform zijn, of er geen kwaliteitsverschillen zijn. Alleen als ze deze laatste controle doorstaan, mogen ze vertrekken.

Grootste uitdaging in de toekomst? De vraag naar Helleborus stijgt. Om deze stijging op te vangen kijken we naar hoe we het proces stap voor stap kunnen optimaliseren. Een manier van werken die Microflor typeert. Niet zomaar hals overkop iets introduceren, maar eerst doordacht onderzoeken wat mogelijk is.

Duurzaamheid voorop

Het lever-traject is elk jaar een uitdaging. Waar we naartoe werken? Compacte en uniforme jongplanten. Onze motor? Duurzaamheid. Op alle vlakken. We gaan voor een honderd procent natuurlijke teelt en bewandelen alle paden die dat mogelijk maken.

Een overzicht:

  • Geen chemische groeiregulatoren. We vangen dit op door in te grijpen op het klimaat, door in te zetten op stevige beworteling en stekplanningen op punt te stellen.
  • Biologische gewasbescherming. In onze kas maken sluipwespen en galmuggen komaf met schimmels en andere plagen. Om deze voor te zijn, zetten we preventief in op monitoring. Data in de plaats van chemie. We zetten hier sterk op in door verder te optimaliseren, steeds in combinatie met controles met het blote oog.
  • Veenvrije pluggen. Dit jaar hebben we dit voor het eerst kleinschalig uitgetest. Stap voor stap onderzoeken we hoe dit op grotere schaal kunnen uitrollen.
  • Recirculatie water. Al het gebruikte water vangen we op de teeltvloer op en hergebruiken we na grondige ontsmetting.
  • Energiezuinige teelt. Helleborusteelt is een koude teelt, het hoeft enkel vorstvrij te worden gehouden. Ook de belichting is minimaal.

 

Alles kan altijd beter

De levering zit erop en de feedback van klanten is positief. Voor ons een extra motivatie om de lat nog hoger te leggen. Want zoals dat gaat in elk proces, treden er hier en daar kinderziektes op, of keerzijdes van de medaille. De sterke beworteling bijvoorbeeld. Die was zo sterk, dat het een opgave was om de pluggen los te krijgen. We zijn ons hiervan bewust en gaan op zoek naar een alternatief om dit euvel op te lossen.

En zo zijn er nog zaken die beter kunnen. Altijd. Oplossingsgericht meedenken en open communicatie zit nu eenmaal in ons DNA.

Achter de schermen is de voorbereiding van het volgende seizoen in volle gang. Voor we nieuwigheden loslaten, testen we die eerst grondig, om ze dan bij te schaven en opnieuw te testen. To be continued. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.